Център за дистанционно обучение

Анкета

Име: Оценка от външни потребители1. Какъв е предметът на дейност на организацията, която представлявате? (Въпросът е с отворен отговор)2. Имате ли назначени специалисти, завършили специалност във ВТУ в дистанционна форма на обучение? (Въпросът изисква един отговор)

Да

Не3. В каква степен подготовката на нашите специалисти отговаря на потребностите на Вашата организация? (Въпросът изисква един отговор)

Висока

Средна

Ниска

Не мога да преценя4. Какви препоръки бихте дали относно качеството на подготовка на специалистите, завършили дистанционна форма на обучение във ВТУ? (Въпросът е с отворен отговор)5. От какви специалисти, завършили ВТУ считате, че имате нужда в следващите 5 години? (Въпросът е с отворен отговор)Вашият пол? (Въпросът изисква един отговор)

Мъж

ЖенаВашата възраст (в години) (Въпросът е с отворен отговор)Вашето образование: (Въпросът изисква един отговор)

Средно

ВисшеКаква длъжност заемате? (Въпросът е с отворен отговор)