Център за дистанционно обучение

 

Дистанционно обучение по магистърски програми за ПРОФЕСИОНАЛНИ БАКАЛАВРИ в същото професионално направление

 

Срок на обучение - 4 семестъра

 

Магистърски програми в професионално направление "Педагогика"

 

Магистърски програми в професионално направление "Икономика"

 

Магистърски програми в професионално направление "Администрация и управление"

 

Подробности за кандидатстването