Център за дистанционно обучение

Правилник за организацията и провеждането на дистанционна форма на обучение